سایت خبری تحلیلی صنایع دستی و گردشگری
مرور برچسب

اشتغال زایی

بررسی نسبت صنایع دستی و اشتغال روستایی

صنایع دستی چیست؟ صنایع دستی و یا هنرهای صنایعی در واقع از آن دسته صنایعی است که یک یا تمامی مراحل ساخت آن توسط دست و یا ابزار دستی انجام شده و تمامی منابع مورد نیاز آن، اعم از مواد خام اولیه و نیروی انسانی، به صورت بومی موجود است. از…