سایت خبری تحلیلی صنایع دستی و گردشگری
مرور برچسب

نقاشی قهوه خانه ای

معرفی نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ایران قدیم

نقاشی قهوه‌خانه‌ای یکی از انواع نگارگری و نقاشی ایرانی است که از دوران مشروطه در ایران رواج یافته است. این نوع نقاشی در واقع روایتی از رزم، بزم و مذهب ایرانی است. نقاشی قهوه‌خانه‌ای برآمده از مکتب قاجار در نگارگری ایرانی است که قدمت آن به…